FLORA MENDOCINA NATIVA
  
Familia :   BIGNONIÁCEAS   ( Bignoniaceae )
 
Argylia bustillosii
 
Argylia robusta
 
Argylia uspallatensis